Home » Пресса о нас » Открытый университет для любознательных

Открытый университет для любознательных

http://spbu.ru/news-spsu/19756-otkrytyj-universitet-dlya-lyuboznatelnykh